barn

 

Pulsaktiviteter er undervisningsopplegg der lek og fysisk aktivitet kombineres med løsning av matematiske oppgaver.

 

Den fysiske aktiviteten er viktig for hjernens utvikling av ulike sanser som syn, muskel- og leddsans, og for utvikling av koordinasjon, balanse, muskelbruk. Gjennom leken utvikler også barna viktige sosiale ferdigheter.

 

Aktiv lek er barnas naturlige læringsmodus. Barn lever seg inn i leken, og sammen med andre barn er de ofte 100% konsentrert om oppgavene. Motivasjonen er 100%!

 

Kan man da, på en god måte, få flettet inn matematiske oppgaver og begreper kan mye av jobben være gjort.

 

Pulsaktivitetene er er et resultat av flere års utviklingsarbeid. Bak står den danske læreren og kursholderen Merete Løvgreen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

startbutton

Inspirasjon og ferdige opplegg
til dine matematikktimer!

Hva er +Maker?

+Maker er et tilleggsprodukt til M+. Her får du ferdige matematikk-opplegg med ulike typer aktiviteter.

 

Hva er bra med +Maker?

Det viktigste er at +Maker inneholder mange spennende og annerledes opplegg. Ved å bruke virkemidler som lek og bevegelse kan man motvirke matteangst og fremme motivasjon hos elevene.

 

I tillegg er +Maker oversiklig og veldig enkelt i bruk.

 

Hvem står bak +Maker?

Programmet laget av Mpluss IT som også lager M+. Puls-aktivitetene lages av Merete Løvgreen som har utviklet "Tal i Bevægelse" for bruk i den danske skolen. Øvrige aktiviteter er utviklet av Ellen Nesse som har matematikk mellomfag og er lærer i Bergen.

 

Hva koster +Maker?

+Maker-abonnementet vil være et rimelig og på linje med M+. Da produktet er helt nytt og enda ikke ferdig vil man frem til sommeren 2014 kunne kjøpe +Maker til 50 % av prisen til et M+ abonnement.

 

 

globe