arbeidsark

Mengdetrening i matematikk er helt nødvendig, og mengdetrening bygger opp under forståelsen.

 

Arbeidsarkene fra M+ er innholdsrike, har mange oppgaver på hver side. Noen er illustrert med «mattetegninger». Arbeidsarkene skiller på hoderegningstrening og algoritmetrening. Elevene har behov for begge deler.

 

Det er viktig at elevene kan forholde seg til algoritmer og de vanligste oppskriftene for å regne i matematikk. I disse timene kan læreren trekke inn elevens erfaringer fra spill, praktisk matematikk og matematikk i bevegelse for å forklare hvordan regneoperasjonene fungerer.

 

Elevene som trenger det, skal selvfølgelig arbeide praktisk, med konkreter, også i disse timene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

startbutton

Inspirasjon og ferdige opplegg
til dine matematikktimer!

Hva er +Maker?

+Maker er et tilleggsprodukt til M+. Her får du ferdige matematikk-opplegg med ulike typer aktiviteter.

 

Hva er bra med +Maker?

Det viktigste er at +Maker inneholder mange spennende og annerledes opplegg. Ved å bruke virkemidler som lek og bevegelse kan man motvirke matteangst og fremme motivasjon hos elevene.

 

I tillegg er +Maker oversiklig og veldig enkelt i bruk.

 

Hvem står bak +Maker?

Programmet laget av Mpluss IT som også lager M+. Puls-aktivitetene lages av Merete Løvgreen som har utviklet "Tal i Bevægelse" for bruk i den danske skolen. Øvrige aktiviteter er utviklet av Ellen Nesse som har matematikk mellomfag og er lærer i Bergen.

 

Hva koster +Maker?

+Maker-abonnementet vil være et rimelig og på linje med M+. Da produktet er helt nytt og enda ikke ferdig vil man frem til sommeren 2014 kunne kjøpe +Maker til 50 % av prisen til et M+ abonnement.

 

 

globe